BAKOM SKÄRMEN –
ÖVER GRÄNSEN

Stockholms aktivistiska teknik­sammanslutningar träffas två gånger per år. Nästa möte sker i april 2016. Mer info publiceras här i februari.